Containrar för skrot, sopor & avfall m.m.

Transport av containrar

Hyra container i Stockholm? Hör med oss

Hyr container i Stockholmsområdet

Vi hyr ut containrar i alla storlekar till både privatpersoner och företag i och kring Stockholm. Vi har både öppna och täckta containrar för all typ av avfallshantering.

I containern kan du välja att kasta:

— Blandat avfall för sortering
— Brännbart avfall
— Rent träavfall
— Trädgårdsavfall
— Metallskrot
— Fyllnadsmassor(jord, sten, grus) Max 10 ton

Du får inte kasta:

Miljöfarligt avfall som t.ex. bilbatterier, bildäck, elavfall, kyl och frys.

Containeruthyrning

Nedan bilder på öppna och täckta containrar i olika storlekar.
Klicka på bilderna för större bild och mer information om storlek m.m.